Renovatie de Linde

Het afgelopen jaar is er een onderzoek geweest rond de huisvesting van CBS de Linde in Laag Zuthem. Dit onderzoek is uitgevoerd door een maatschappelijk vastgoed bedrijf, HEMM. 

Tijdens dit onderzoek zijn we als school samen opgetrokken met NGKV de Regenboog, Dorpshuis het trefpunt Laag Zuthem en vereniging Plaatselijk Belang Laag Zuthem. Dit hebben we gedaan omdat alle partijenen de onderlinge samenwerking erg belangrijk vinden en daarom het scenario van een multifunctionele accommodatie (MFA) waarbinnen de betreffende partijen gehuisvest konden worden de voorkeur heeft.

Dankzij het vastgoed bedrijf, dat een gedegen onderzoek heeft gedaan, kwamen we op 11 januari 2023 gezamenlijk tot de conclusie dat dit geen optie is voor de korte termijn. Daarom heeft de bestuurder van Scholengroep IJsselrijk, waar de Linde onder valt, samen met de RvT en met de directeur van de Linde besloten dat we de gemeente Raalte het verzoek doen om over te gaan naar een renovatie van het huidige gebouw. In de plannen van de gemeente Raalte is daar al budget voor opgenomen. Eén van de voordelen van deze renovatie is dat de karakteristieke uitstraling van het schoolgebouw in stand wordt gehouden.

Als team zijn we samen met Johan Steenbergen van bouwadviesbureau Steenbergen aan de slag gegaan hoe we onze visie willen vertalen naar een renovatie. We hebben daar mooie moodboards voor gemaakt waarbij we de volgende stap kunnen zetten.
De planning is dat de renovatie in het najaar van 2024 zal gebeuren.