Ons onderwijs

Op ‘Christelijke Basisschool De Linde’ staan we voor christelijk onderwijs voor iedereen en willen we op een hedendaagse manier onze christelijke identiteit vormgeven. Daarnaast willen we de kinderen in een veilige omgeving, met aandacht en waardering voor hun eigen talenten, laten opbloeien en groeien.

Een school in het dorp, voor het dorp

Op CBS De Linde willen we recht doen aan leerlingen, ouders en leerkrachten, waarbij elk kind wordt gezien Onze school biedt leerlingen een veilige, rustige en gestructureerde omgeving waarin ieder kind de talenten mag ontwikkelen die het van God heeft gekregen.

Onze christelijke identiteit

Wij geven onderwijs waarin als basis Gods Woord centraal staat. We zien het als onze opdracht om de leerlingen te onderwijzen vanuit de christelijke identiteit waarin je jezelf mag zijn. Unieke mensen die ieder op eigen wijze leren en ontwikkelen. Vanuit deze gedachte streven we er met elkaar naar om de leerling te laten worden zoals hij of zij bedoeld is.

Het motto van onze school is:

‘Vanuit een veilige basis groeien in onderwijs en kennis en talent ontwikkelen in een stimulerende omgeving.'

Elk kind gezien en geliefd

We zijn een kleine school waar met hart voor kinderen, in alle rust en in een fijne, veilige sfeer gewerkt wordt om de kinderen te laten (op)groeien. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en die kwaliteit willen we bieden in kleine groepen, waar ieder kind gezien en begeleid wordt. Zo willen we ieder kind een passend aanbod geven om op het eigen niveau te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. We leren kinderen om respectvol met elkaar om te gaan, waardoor ze zich prettig voelen en er meer kansen zijn om te leren. We doen elke dag ons best om kinderen vaardig te maken in lezen, taal, rekenen en nog veel meer. God leert ons in de Bijbel hoe belangrijk de liefde is. Vanuit die liefde willen we omgaan met elkaar en samen werken en leven.