Scholengroep IJsselrijk en Kindcentrum IJsselrijk zijn de stichtingen voor 10 schoolverenigingen en de kinderopvang. Elke schoolvereniging wordt geleid door het College van Bestuur. Elke lokale Raad van Toezicht legt, gemandateerd door het College van Bestuur, verantwoording af aan de leden van de vereniging op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Raad van Toezicht

Het toezicht is geregeld door een Raad van Toezicht op zowel holdingniveau (RvT) als op lokaal bestuursniveau. Beiden zijn zelfstandige organen. De lokale Raad van Toezicht kunt u vinden op de website van de bij IJsselrijk aangesloten locaties. De overkoepelende Raad van Toezicht is te bereiken via rvt@ijsselrijk.nl

BBMR

De medezeggenschap is op school-, bestuurs- en bovenbestuurlijkniveau geregeld. De (G)MR op school- en bestuursniveau kunt u vinden op de website van de bij IJsselrijk aangesloten locaties. De Boven Bestuurlijke MedezeggenschapsRaad (BBMR) wordt vertegenwoordigd volgens een Regio-indeling:

  • Genemuiden (De Morgenster, De Levensbron)
  • Rouveen/Kamperzeedijk (De Triangel, De Driester)
  • IJsselmuiden (Rehoboth, Ichthus, Eben Haëzer)
  • Oosterwolde/Oene/Wapenveld (De Wegwijzer, SmdB Oene, De Parel, De Lichtbron)
  • Kampen/Laag Zuthem/Wezep (De Fontein, De Linde, De Spoorzoeker)
De BBMR is te bereiken via bbmr@ijsselrijk.nl

Bestuurskantoor

De medewerkers op het bestuurskantoor ondersteunen het werk dat op onze scholen en kindcentra uitgevoerd wordt.