Welkom

op de site van Christelijke Basisschool De Linde - Laag Zuthem.

U bezoek deze site mogelijk via een mobiel apparaat (telefoon, tablet) of een klein scherm / lage resolutie. De site layout en inhoud is geoptimaliseerd voor grotere schermresoluties.  U kunt de site nu raadplegen maar niet alle informatie is zichtbaar of wordt op de juiste manier gepresenteerd. Onze excuses hiervoor - de komende tijd zal ook de mobiele site verder worden geoptimaliseerd.

We raden u aan, als u alle inhoud en mogelijkheden van deze site te benutten om www.cbsdelinde.nl te bezoeken op een groter scherm (via computer of laptop)

Visie van De Linde op Zorg

De visie zorgverbreding is tot stand gekomen vanuit de visie van onze school. Door heel ons onderwijsprogramma heen en op vele momenten van de dag kun je horen en ervaren dat we een christelijke school zijn. Het godsdienstonderwijs heeft elke dag een vaste plek in onze school. We streven naar een optimaal leef- en werkklimaat in de school, waarin de talenten van de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Deze omgeving komt mede tot stand door een sfeer van orde en rust in de school. Kinderen krijgen veiligheid, rust en regelmaat aangeboden. Plezier is ook erg belangrijk. Zo helpen we kinderen door te groeien tot verantwoord burgerschap, waarin zij deel uitmaken van de pluriforme samenleving waarin zij opgroeien.

Als school vinden wij het belangrijk, dat we kwalitatief goed onderwijs verzorgen. De zorgverbreding op onze school heeft tot doel de zorg ten behoeve van kinderen met een specifieke pedagogische- didactische behoefte planmatig te ontwikkelen en te coördineren, om zo effectief te kunnen inspelen op de verschillende individuele mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Uitgangspunt voor het onderwijsproces op de Linde is handelingsgericht werken. De basis aan zorg wordt uitgevoerd door de leerkracht in de groep. Positieve aspecten van de leerling worden benadrukt. Het onderwijsaanbod richt zich niet zozeer op wat mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. Ons streven is om preventief te werken. Hierbij gaat het niet om het wegwerken van achterstanden, maar om het voorkomen van problematische onderwijsleersituaties. De extra zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen groep gegeven, soms vormen we een groepje of begeleiden we kinderen individueel. De procedures die we volgen, moeten voor alle leerkrachten en andere betrokkenen duidelijk zijn. We volgen de ontwikkeling van de kinderen door afname van de CITO LVS toetsen. Deze worden digitaal verwerkt in ParnasSys. Naast de van tevoren vastgelegde groepsbesprekingen vinden er zo nodig leerling-besprekingen plaats. Er is tussentijds overleg met de intern begeleider en evt. met de extern begeleider mogelijk. Regelmatig vinden er overlegmomenten plaats met ouders. Als er overleg heeft plaatsgevonden, wordt dit geregistreerd in ParnasSys.

Definitie zorgleerling

Een zorgleerling is een leerling: van wie is vastgesteld dat zij in hun ontwikkeling bedreigd worden door eigen aanleg, gezinsfactoren, omgevingsfactoren of een combinatie hiervan. Het zijn kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking, een chronische ziekte, emotionele- of gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of voorsprong en/of een problematische thuissituatie. Hierbij te denken aan kinderen:

  • waarbij er zorgen zijn over de algehele ontwikkeling. Er kan sprake zijn van een achterstand of een stoornis, waarbij er vermoedelijk meer gerichte ontwikkelingsstimulering is gewenst. Ook kunnen er twijfels zijn over het lichamelijk functioneren;
  • waarbij er zorg is over het functioneren in een groep. Het gedrag van het kind in de groep roept zorgen op. Het kan gaan om druk gedrag, agressief gedrag, obstructief gedrag of aan de andere kant heel teruggetrokken gedrag, verlegen, buitenbeentje of gedrag wat niet passend is bij de situatie. Het gedrag verandert opeens of ontwikkelt zich naar extreme vormen;
  • waarbij er zorgen zijn over het opvoedingsklimaat of opvoedingsproblemen thuis. De school kent de ouders vaak goed en zijn tot op zekere hoogte bekend met de thuissituatie. Op basis daarvan kan een leerkracht soms zorg daarover hebben. O.a. in verband met het welzijn en de gezondheid van de ouders, de interactie tussen ouder en kind, de sociaaleconomische omstandigheden van het gezin;
  • waarvan met behulp van het leerlingvolgsysteem een probleem in de ontwikkeling is geconstateerd;
  • waarvan via de methode gebonden toetsen en de geformuleerde criteria het verkregen signaal wordt bevestigd;
  • waarvan de leerkracht de indruk heeft dat er een structureel probleem aanwezig is;
  • die een enkelvoudig of meervoudig probleem heeft op cognitief en/of sociaal-emotioneel en/of motorisch gebied;
  • waarbij sprake is van een vertraagde of versnelde ontwikkeling op één of meerdere vormingsgebieden;
  • die dientengevolge extra zorg verdient bij het werken aan de belemmeringen in de ontwikkeling.

 

Lees meer over extra zorg en aandacht>

 

Voor vragen rondom de zorg op De Linde kunt u terecht bij de Intern Begeleider Ineke Boermans; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l .

CBS De Linde
Kolkweg 41
8055 PT Laag Zuthem
0529 - 49 75 08

directie.linde@ijsselrijk.nl
   logo ijsselrijk wit

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30