Close

Onderbouw

Welkom op de pagina van groep 1, 2 en 3!

Onze mooie groep bestaat op dit moment uit 12 kinderen en twee leerkrachten: juf Margreet en juf Anja. Op maandag en dinsdag staat juf Margreet voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Anja. Op woensdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij en schuift groep 3 aan bij groep 4 en 5. In de loop van het jaar hopen we nog meer kinderen in groep 1 te verwelkomen.

De leerlingen van De Linde zijn gewend om met kinderen van alle leeftijden op te trekken en dat merken we in onze groepen. Een fijne sfeer, gemoedelijke omgangsvormen en een gezellige, rustige leeromgeving.

Met Villa Letterpret en Fred van de Rekenflat bieden wij onze lesstof speels en interactief aan. Alle kerndoelen op het gebied van taal, rekenen en motoriek worden op een manier aangeboden die passen bij het jonge kind. Ieder doel heeft een eigen representatie in de vorm van een handpop of een verkleedset. Vanaf de onderbouw leren de kinderen al aan welk doel ze werken.

Veilig leren lezen ‘Kim-versie’ is de methode die we gebruiken om onze kinderen in groep 3 zich het taal en lezen eigen te maken. Een geweldig complete methode waarmee we adaptief onderwijs kunnen bieden op een manier die bij deze leeftijdscategorie werkt. Op systematische wijze leren de kinderen woorden en zinnen, is er aandacht voor technisch lezen en vooral voor leesplezier! Daarnaast heeft de methode een leerling-software waar de kinderen echt dol op zijn.

Leesplezier vinden wij ontzettend belangrijk op De Linde. Naast dat we graag gebruik maken van de Bibliotheek Op School (BOS), zorgen we ervoor dat de boeken op de boekenkar in de klas aansluiten bij het thema waar we over werken en bieden we geregeld een leesbevorderingproject aan. In onze themahoeken proberen we de kinderen zoveel mogelijk te prikkelen op het gebied van spel, taal en rekenen en vergroten hiermee de betrokkenheid.

De rekenmethode die we schoolbreed hanteren is Pluspunt 3.0. Een methode die afwisselt met leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen. Ook biedt de methode een differentiatie op 3 niveaus aan. Pluspunt heeft een mooie software waar de kinderen graag mee ‘spelen’.

Zoals u leest kunnen we er genoeg over vertellen. Om het verhaal niet te lang te maken willen we de volgende onderdelen puntsgewijs benoemen:

  • ‘Take it easy’ is onze lesmethode Engels die we de groepen 1 tot 3 gezamenlijk aanbieden. ‘Miss White and robot Easy’ weten de kinderen iedere les weer te boeien met verhaaltjes, liedjes, prentenboeken, themawoorden en lesactiviteiten;
  • Er is aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals culturele uitstapjes.
  • Groep 3 krijgt iedere woensdag met de andere kinderen van de middenbouw gymles van een vakdocent;
  • Voor groep 3 blijft er ruimte voor spelend leren. Hiermee wordt de overgang van groep 2 naar 3 versoepeld en verloopt vloeiender.
  • Om de week worden de ouders geïnformeerd met onze nieuwsbrief met een terugblik naar de week ervoor en een vooruitblik wat ze kunnen verwachten. Algemene, praktische en vakinhoudelijke zaken worden gedeeld.
  • Contact met ouders is erg belangrijk en waardevol voor ons. Samen willen we het beste voor onze kinderen in de onderbouw!