Close

Middenbouw

Welkom bij groep 4, 5 en 6 van De Linde; dit schooljaar een gezellige groep van 21 kinderen. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Tanja voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Lotte. Twee ochtenden per week worden we ondersteund door juf Denise, onze onderwijsassistente.

Op woensdag schuift groep 6 door naar het lokaal van 7 en 8 en verwelkomen wij groep 3.

Kernwoorden die we belangrijk vinden voor onze groep zijn: betrokkenheid, zelfstandigheid, respect en gezelligheid. Betrokken leerlingen leren intens en doen daarbij kennis en vaardigheden op die van belang zijn voor nu, maar ook voor hun latere schoolloopbaan. Naast betrokkenheid is ook een grote mate van zelfstandigheid een onmisbare schakel. We proberen dit onder andere te bereiken door in de klas te werken met weektaken. De leerlingen krijgen elke week een huiswerktaak op voor taal, rekenen, aardrijkskunde of geschiedenis.

Naast het werken met onze lesmethodes, vinden we het van groot belang dat de leerlingen de leerstof ook ervaren. We doen dit door het organiseren van diverse buitenschoolse activiteiten.

Het klassenklimaat is een speerpunt. We respecteren elkaar zoals we zijn, we durven te laten zien wat we belangrijk vinden en wat ons bezighoudt. In het lokaal hangen klassenregels waar we elkaar aan houden. Naast het werken is er ook tijd voor ontspanning en gezelligheid.

We vinden het contact met de ouders wezenlijk. Regelmatige afstemming komt het welbevinden van de leerlingen ten goede. Wellicht ten overvloede, maar de drempel van ons lokaal is laag. Om de week worden de ouders door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over zaken die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden en wat er de komende weken gaat gebeuren.