Close

De Linde

De naam ‘Christelijke Basisschool De Linde’ staat voor christelijk onderwijs voor iedereen, al bijna een eeuw na de oprichting van de school mogen we hier nog steeds inhoud aan geven, komend vanuit de oude traditie, geven we de Bijbelse boodschap door in de tijd en de taal van nu. Samen met de ouders van de kinderen die de school bezoeken, geven we naast goed onderwijs inhoud aan de christelijke waarden en normen. We willen de kinderen in een veilige omgeving, met aandacht en waardering voor hun eigen talenten, laten opbloeien en groeien.

Een school in het dorp, voor het dorp, waar iedereen welkom is!

Vanaf 2000 is de naam “De Linde” aan de school verbonden. De linde is een boom met een geschiedenis, van oudsher geldt zij als een beschermer voor huizen, bronnen en kerken. De linde kan oud worden, de oudste boom in Nederland is (waarschijnlijk) een linde. De linde bezit een groot herstelvermogen en weet als het ware zichzelf te vernieuwen. Misschien dat daarom de linde vaak gebruikt wordt als herdenkingsboom. Naast de school heeft vroeger een lindeboom gestaan die in de oorlog gekapt is. Nu bieden de leilindes aan de voorkant van de school ons bescherming.

Vernieuwend en blijvend, onder de linden, in de handen van God, is het motto voor ons onderwijs:

Vanuit een veilige basis groeien in kennis en vaardigheden