Close

Bestuur

Als bestuur zijn wij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van basisschool de Linde. Het bestuur is gekozen uit de leden van de Vereniging voor Gereformeerd School Onderwijs die bijna een eeuw geleden werd opgericht om een gereformeerde school te beginnen in Laag Zuthem.

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers en is samen met de directrice verantwoordelijk voor het beleid en de visie. De directrice is verder verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Er wordt zeer regelmatig vergaderd door het bestuur samen met de directrice en ook met de medezeggenschapsraad.

De vereniging is lid van de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek,  een verband waarin we met gelijksoortige scholen samenwerken en elkaar ondersteunen op het gebied van personeelsbeleid, kennisdeling en identiteit. De  federatie heeft een bovenschools directeur die samen met de directeuren van de scholen en de besturen op samen beleid maken voor de betrokken scholen. De betrokken schoolbesturen hebben binnen deze federatie nog steeds de zeggenschap over hun eigen scholen.  Ons bestuur is ook vertegenwoordigd in het bestuur van deze federatie.

Het huidige bestuur van de onze school bestaat uit:

  • Martin Wolters, voorzitter, vertegenwoordiger bestuur in federatiebestuur
  • Willemijn Nijhoff, secretaris
  • Maarten van der Bent, penningmeester
  • Johanna Treep, notuliste, algemeen bestuurslid
  • Ingrid Knol, algemeen bestuurslid
  • Marinka van Pijkeren, algemeen bestuurslid
  • Egbert Eenkhoorn, onderhoud gebouw, algemeen bestuurslid