Close

Vrijwillige activiteitenbijdragen

Aan het begin van het schooljaar wordt aan de ouders om een vrijwillige (eenmalige) activiteitenbijdrage gevraagd. Van deze bijdrage worden alle extra activiteiten bekostigd, zoals: sinterklaasviering, schoolreis, kerstgeschenk/-viering, paasmaaltijd, deelname wandel4daagse, afscheid groep 8. De bedragen voor het schooljaar 2016/2017 zijn vastgesteld op:

  • € 57,50 1e kind,
  • € 52,50 2e kind
  • € 47,50 3e kind

Kinderen die instromen voor de kerstvakantie moeten het gehele bedrag voldoen. Kleuters die vanaf januari instromen betalen € 22,50 dit, omdat het schoolreisje nog plaats moet vinden. Kinderen die vanaf januari in groep 3 of hoger instromen betalen € 42,50. Het is mogelijk het bedrag over twee termijnen te spreiden. U kunt de activiteitenbijdrage als volgt betalen: via automatische incasso, u krijgt dan een korting van € 2,50 per kind, (een machtigingskaart is via de mail bij Maarten v.d. Bent te verkrijgen, penningmeester@bmdbdelinde.nl) U kunt het bedrag dan overmaken op rekening NL89RABO0327102144 ten name van Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Laag Zuthem o.v.v. activiteitenbijdrage en naam.

U betaalt deze bijdrage eenmalig, er wordt op school dus niet meer gevraagd om een (extra) bijdrage voor de bovengenoemde activiteiten, met uitzondering van een extra bijdrage voor het schoolkamp, 1x per 2 jaar.

Heeft u vragen of problemen met de vrijwillige activiteitenbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directie.